תמונות

גליה ואנונו, ג, רחצה (21) צילום: עמית גושר