תמונות

תמונות קשות היו באותו יום נורא (GETTYIMAGES)