תמונות

רן קוריס, עפר שכטר, לירן כוהנר צילום: אייל אשר