תמונות

מאטה, גם השער הנפלא שלו לא הספיק (gettyimages)