תמונות

תמוז. סוף לא טוב לעונה בינונית (צילום: אלן שיבר)