תמונות

לפחות הם נתנו הצגה. אוהדי פיורנטינה (gettyimages)