תמונות

הרבה בעיטות עפו באוויר במשחק האימון (אלעד ירקון)