תמונות

סדאייב וקאדייב בתחילת הדרך."הקהל עדיין לא מתפשר" (נועם מ