תמונות

חלק מחוליית ההתקפה המהירה. כליבאת (צילום: אלן שיבר)