תמונות

הצוערים שנהרגו באוטובוס השרוף, שריפה בכרמל צילום: רפרודוקציה