תמונות

גם לצלחת היה יום מרגש (דף הפייסבוק, מנהלת הליגות)