תמונות

אירוע עמותת צער בעלי חיים - עמיר גולדברג צילום: ליאור פינקסון