תמונות

עבודה ערבית - עונה שניה צילום: מירי שמעונוביץ