תמונות

המתלבטת: רשמים מכנס הבחירות של בוז'י הרצוג צילום: מתוך חי בלילה