תמונות

באר שבע 1950. בעיגול: ברוך כהן. הקהל עמד על הקווים