תמונות

נשארים בברזיל. אוהדי קוסטה ריקה (gettyiamges)