תמונות

גוטמן ואבוקסיס באימון. בלם אפריקני הוצע לצוות המקצועי (רועי גלדסטו