תמונות

מה אפשר לעשות מול אגדה? טרגאט אחרי גברסילאסי (gettyimages)