תמונות

קמיל ליטל מול ראשנדה מקנטס. טל נתן מפקח משמאל (דרור עינב)