תמונות

חוזרים למשימה האירופית. הרוסים מחכים לירושלים (עודד קרני)