תמונות

שמואל שטייף (משמאל). דיבר בכינוס (קובי אליהו)