תמונות

איילה אוספת שיער, אלירז על הפוף וגואל עומד