תמונות

"אוהב את האתגר". אוואנס מביט מהצד (אלן שיבר)