תמונות

מוני פאנן ורעייתו אירוע שאראס צילום: עודד קרני