תמונות

משחק אחרון בווסרמיל, ועם אלישע לוי (אלן שיבר)