תמונות

מיכל דליות משחקת עם נכדיה לילה ועומר צילום: תומר ושחר צלמים