תמונות

וואליד באדיר. יחתום לעונה נוספת (אלעד ירקון)