תמונות

שער אחד, זה כל מה שצריך. אוזיל עוצר את מסי (gettyimages)