תמונות

חוזר לעצמו. חליפי (דוד פליגל, איגוד הכדוריד)