תמונות

אבל גונדוגאן הצליח לאזן מהנקודה הלבנה (GETTYIMAGES)