תמונות

שתי קבוצות שרוצות לשקם את כבודן נפגשו, מי תצא מהתקופה הרעה? (ברני