תמונות

"כששלומי טוב, הקהל מוסיף לנו 10 נקודות לפחות". יזרעאלי ו