תמונות

משה ביטון מול רוני גפני. חיזוק משמעותי לקביליו יפו (שי לוי)