תמונות

ורץ לחגוג את החזרת היתרון לצד האדום (GettyImages)