תמונות

המחצית השנייה התחילה, לכו תסבירו לו שבכלל יורד גשם (יניב גונן)