תמונות

שחקני נתניה. &"זה לא מה שתיכננו שיהיה&" (אלעד ירקון)