תמונות

נעל נזרקה על תאופיק עוכשה בפרלמנט המצרי צילום: