תמונות

מעורב מאוד, אבל מרחוק. מיץ' גולדהאר (אלן שיבר)