תמונות

מרוכז רק בקבוצה שלו. ברק בכר (צילום: אלן שיבר)