תמונות

הגיעו לנופש וגילו שהצימר כלל לא דומה לתמונה