תמונות

המשלחת מתגבשת. לנסקי גם תגיע לאליפות העולם?