תמונות

חשבון מים עם הכתובת "קנס המים - מוגש כשי מהממשלה"