תמונות

אין זריקות פנויות. גודס, גרשון ושטיין (צילום: אלן שיבר)