תמונות

רוז מול בראדלי. ניצחון בשיניים (gettyimages)