תמונות

שלומי דורה. ערך שיחת הכרות עם המנכ&"ל החדש (רועי גלדסטון)