תמונות

הקידוש שלנו, נעמי רגן, ספריה צילום: נמרוד סונדרס