תמונות

מדריך ניוקי 5, בולטהאופ צילום: עידית נרקיס כ"ץ