תמונות

עוד ארבעה יציעים הוקצו. כמה יימכרו? (אלן שיבר)