תמונות

אוהדי ב"ש בטדי. כמעט הסתיים באסון (משה חרמון)