תמונות

בתי המראה 19, החזית המזרחית של המבנה צילום: Oskar Da Riz, Nicolò Degiorgis